Welkom op deze website

Op deze website maken we u vertrouwd met het levenstestament, de Prokura (de uitgebreide notariele volmacht) en de gewone (meer beperkte) notariële volmacht. Dit onderscheid wordt gemaakt omdat een uitgebreid levenstestament veel meer tijd kost dan een Prokura of een gewone notariële volmacht en daarmee duurder is en u dat misschien wel niet nodig vindt.

image1


Erwin Kienhuis
specialist levenstestament
 

Iedereen denkt bij een levenstestament aan ouderen met Alzheimer of andere ouderdomskwalen. Maar voor de ondernemer die een ernstig ongeluk of een ernstige ziekte krijgt is het van groot belang dat de onderneming kan worden gecontinueerd danwel verkocht.

Indien u uw zaken niet goed vastlegt, komt met niet toe aan de vraagstelling omtrent het reanimatieverbod, het behandelverbod, palliatieve sedatie en/of euthanasie  als u niet meer zelf uw zaken kunt regelen. Wij kunnen uw wensen in detail vastleggen.

Notariële Volmacht

De belangrijkste zaken worden geregeld in de een notariële volmacht. U zorgt ervoor dat uw belangen behartigd kunnen worden.

Prokura

U wilt tot in de puntjes geregeld hebben dat uw belangen behartigd worden met meerdere gevolmachtigden met afzonderlijke taken.

Levenstestament

Voor als u naast volmachten ook uw wensen regie wilt houden over uw o.a. woonwensen, huisdieren en  (particuliere) verzorging.